Vi tilbyder

Ridefysioterapi

Vi tilbyder ridefysioterapi mandag-torsdag.

Vi modtager ryttere, der har en lægelig henvisning til enten vederlagsfri ridefysioterapi (Medfødte eller arvelige sygdomme, fysiske handicaps som følge. af ulykke eller neurologiske sygdomme, muskelsvind, nedsat muskel/led funktion pga. gigt) eller til behandling med egenbetaling efter §57 (Downs syndrom, autisme, blinde m.fl.)   Vi har hold med op til 5 ryttere. Der benyttes nøje udvalgte veltrænede heste, der udvælges til den enkelte rytter. De udvælges efter deres temperament, bevægelse og bygning. Der er en hjælper til hver hest, og der er mulighed for en ekstra støtteperson eller bagrytter, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Der er to ridefysioterapeuter; Helen Møller (mobil 20632826) og Jette Stenholt (mobil 61367040) og tre handicaprideinstruktører tilknyttet Skovfryd. 

Vi finder det vigtigt at benytte vores ridehal eller udendørs oplyste ridebane, men også meget naturen og vores egen 10 tdl. skov med snoede stier til ridefysioterapien. Vi mener, det giver en rigtig god variation i behandlingen. 

Rideundervisning

Vi tilbyder rideundervisning tirsdag og torsdag aften. Tirsdag og torsdag aften er det Anja Pedersen, der underviser. Hun har undervist gennem flere år både hold og eneundervisning mange steder.Hun arbejder til dagligt her på Skovfryd med pasning af hestene og som medhjælp i vores ridefysioterapi. Hun kender derfor hestene og stedet rigtig godt.  

Undervisningen foregår på islandske heste med hold af op til syv personer. Holdene kan være blandede børn og voksne. Vi rider stort set altid ude på vores ridebane, der om vinteren er oplyst.

Holdene tirsdag er fra 18.15-20.15, torsdag fra 18.30-20.30.

 

Fredag tilbyder vi undervisning af mindre børn. Dette varetages  også af Anja Pedersen. 
Det er hold for begyndere, hvor mor eller far kan være hjælpere til at starte med.

Holdene er fra 14.30-15.00 og 15.00-15.45.

Alle skal ride med ridehjelm.
Al færdsel på rideskolen foregår på eget ansvar.

     
PRISER/BETALING
1 times ugentlig rideundervisning (tirsdag og torsdag) // 450 kr pr. måned

¾ times ugentlig rideundervisning (fredag) // 375 kr pr. måned

½ times ugentlig rideundervisning (fredag) // 325 kr pr. måned
 
Betaling dækker for en måned uanset antal undervisningsdage, idet prisen er udregnet på årsbasis. Prisen er fast, uanset om du er syg eller forhindret i at komme, da pladsen på holdet er reserveret til dig.

Betaling sker via homebanking eller fast overførsel til Sparekassen Kronjylland på konto 9326-0004308905. Der betales kvartalsvis forud. Dvs. der betales 1. aug, 1.nov, 1.feb,1.maj (her kun for 2 måneder). Er der ikke betalt inden den 15. i den første betalingsmåned i hvert kvartal, forbeholder vi os ret til at give pladsen til en anden.

Opsigelse kan ske med en måneds varsel til den 1. i måneden inden næste betalingsperiode.   


Velkommen til Rideskolen Skovfryd.

Tak for din interesse.
Her vil du finde de vigtigste ting om vores virksomhed og vores tjenester.

Rækkevej 4, Lyngå | 8370 Hadsten | Tlf: 28 59 00 80 | rideskolen.skovfryd@gmail.com
© 2011 by Rideskolen Skovfryd   |   All rights reserved.

Programmeret og hosted af nordicweb